Pont de pedra

Pont de pedra
Construcció d’interès històric