Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Vilamacolum fins a:

Població

Figueres

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

138,8 Km

228,7 Km

13,6 Km

40,9 Km

292,6 Km