Cementiri

EDIFICI: CEMENTIRI

 • Data de construcció: 1906
 • Data inauguració: 12 d’abril de 1909
 • Arquitecte: Manuel Almeda
 • Constructor: Enrique Puigdevall
 • Ús i/o servei: Lloc on hom enterra els morts

REFORMES

 • L’any 1987 es va fer una reforma i arranjament consistent en:
  • Repicar els paraments verticals i netejar-los per ambdues cares, excepte el mur sud que només es farà per l’interior
  • Pintar els murs
  • Condicionar el dipòsit de cadàvers i el magatzem

 

 • L’any 1992 tindrà lloc una nova reforma, amb la finalitat de donar una imatge més digna i acurada d’aquest recinte municipal, ja que presentava un aspecte molt descuidat, sobretot l’entrada del recinte. Les obres consistiran en:
  • Pavimentar l’entrada i la part davantera del recinte
 • L’any 1993 s’iniciarà la 2a fase de reformes de condicionament del Cementiri, que servirà per completar les reformes iniciades l’any 1992. Les obres de la 2a fase consistiran en:
  • Pavimentar els carrers interiors per tal de millorar aquests vials de circulació de vianants del recinte
 • L’any 1996 es faran noves obres de condicionament i millora, consistents en:
  • Tapar una porta d’accés exterior al recinte annex
  • Obrir una nova porta per accedir a l’esmentat recinte des de l’interior del Cementiri
  • Col·locar una porta metàl·lica
 • Les darreres obres es van realitzar l’any 2001 i van consistir en la construcció de 12 nínxols, disposats en quatre columnes de tres unitats cadascuna d’elles, amb la finalitat de disposar de les suficients boques per a atendre les necessitats actuals i futures del municipi.

ANECDOTARI

 • L’expedient de construcció del Cementiri es va iniciar l’any 1906, ja que en aquells moments el municipi estava mancat d’un Cementiri catòlic que reunís les condicions necessàries d’higiene i extensió que requeria el nombre d’habitants del poble.
 • Aquest nou Cementiri substituirà el vell, que es trobava apartat del carrer de la Ronda i de l’Església parroquial uns 50 metres.
 • Es construirà en una finca, denominada “Aspre Roig”, cedida gratuïtament per Francisco Geli, llavors alcalde de Vilamacolum, situada a uns 500 metres a l’Oest de la població.
 • El nou Cementiri tindrà una zona per enterrar els no catòlics, així com els fetus avortats; a més tindrà una capella i un dipòsit.
 • Les obres es van pressupostar en un principi en 6.083,43 ptes., però aquesta quantitat es va trobar massa elevada i es va determinar que es podria construir per la meitat, fins al punt que les obres es van adjudicar per 2.999 ptes.
 • El 12 d’abril de 1909 va tenir lloc el trasllat de les restes dels difunts des del Cementiri vell al nou i va ser beneït, però només “con arreglo á Ritual de la parte de dicha necrópolis destinada á las inhumaciones de los que en esta Parroquia mueran en el seno de nuestra Sta. Madre la Iglesia”.
 • Amb la inauguració del nou Cementiri va quedar clausurat l’antic, encara que es van mantenir les inhumacions en els nínxols i panteons existents durant un termini de tres anys, prorrogables fins a cinc a sol·licitud dels interessats.