Cementiri

EDIFICI: CEMENTIRI

DATA CONSTRUCCIÓ: 1906

DATA INAUGURACIÓ: 12 d’abril de 1909

ARQUITECTE: Manuel Almeda

CONSTRUCTOR: Enrique Puigdevall

US I/O SERVEI: Lloc on hom enterra els morts

20190822_130430

REFORMES:

• L’any 1987 es va fer una reforma i arranjament consistent en:

1. Repicar els paraments verticals i netejar-los per ambdues cares, excepte el mur sud que només es farà per l’interior

2. Pintar els murs

3. Condicionar el dipòsit de cadàvers i el magatzem

20190822_130449_HDR

• L’any 1992 tindrà lloc una nova reforma, amb la finalitat de donar una imatge més digna i acurada d’aquest recinte municipal, ja que presentava un aspecte molt descuidat, sobre tot l’entrada del recinte. Les obres consistiran en:

1. Pavimentar l’entrada i la part davantera del recinte

 

• L’any 1993 s’iniciarà la 2a fase de reformes de condicionament del Cementiri, que servirà per completar les reformes iniciades l’any 1992. Les obres de la 2a fase consistiran en:

1. Pavimentar els carrers interiors per tal de millorar aquests vials de circulació peatonal del recinte

 

• L’any 1996 es faran noves obres de condicionament i millora, consistents en:

1. Tapar una porta d’accés exterior al recinte annex

2. Obrir una nova porta per accedir a l’esmentat recinte des de l’interior del Cementiri

3. Col•locar una porta metàl•lica

 

• Les darreres obres es van realitzar l’any 2001 i van consistir en la construcció de 12 nínxols, disposats en quatre columnes de tres unitats cadascuna d’elles, amb la finalitat de disposar de les suficients boques per a atendre les necessitats actuals i futures del municipi

 

 

ANECDOTARI:

• L’expedient de construcció del Cementiri es va iniciar l’any 1906, ja que en aquells moments el municipi estava mancat d’un Cementiri catòlic que reunís les condicions necessàries d’higiene i extensió que requeria el nombre d’habitants del poble

• Aquest nou Cementiri substituirà el vell, que es trobava apartat del carrer de la Ronda i de l’Església parroquial uns 50 metres

• Es construirà en una finca, denominada “Aspre Roig”, cedida gratuïtament per Francisco Geli, llavors alcalde de Vilamacolum, situada a uns 500 metres a l’Oest de la població

• El nou Cementiri tindrà una zona per enterrar els no catòlics, així com els fetus avortats; a més tindrà una capella i un dipòsit

• Les obres es van pressupostar en un principi en 6.083,43 ptes., però aquesta quantitat es va trobar massa elevada i es va determinar que es podria construir per la meitat, fins al punt que les obres es van adjudicar per 2.999 ptes.

• El 12 d’abril de 1909 va tenir lloc el trasllat de les restes dels difunts des del Cementiri vell al nou i va ser beneït, però només “con arreglo á Ritual de la parte de dicha necrópolis destinada á las inhumaciones de los que en esta Parroquia mueran en el seno de nuestra Sta. Madre la Iglesia”.

• Amb la inauguració del nou Cementiri va quedar clausurat l’antic, encara que es van mantenir les inhumacions en els nínxols i panteons existents durant un termini de tres anys, prorrogables fins a cinc a sol•licitud dels interessats