Centre cívic

CENTRE-CIVICDIFICI: CENTRE CÍVIC

DATA CONSTRUCCIÓ: 1982

DATA INAUGURACIÓ: Setembre de 1982

CONSTRUCTOR: Joan Fort Bayó

US I/O SERVEI: Lloc d’esbarjo per al jovent del poble i per celebrar diverses activitats culturals i lúdiques, com exposicions, xerrades, quines o les festes que no es puguin fer a l’aire lliure, per exemple la Festa d’Hivern

 

REFORMES:

• Les obres consistiran en:

1. Reforçar el pilar central existent perquè pugui sostenir les bigues metàl•liques que calia col•locar

2. Construir un escenari i un petit vestidor

3. Obrir una gran porta d’entrada per facilitat l’accés massiu i ràpid al local, així com la seva evacuació

4. Construir un petit vestíbul d’accés controlat

 

• A finals de 1983 es demanarà un ajut a la Diputació de Girona per fer més obres de restauració i condicionament del Centre Cívic i Cultural

 

• L’any 1989 es faran obres d’ampliació del Centre Cívic consistents en la construcció de dos annexos destinats a:

1. Cafè-bar

2. Llotja per a la sala d’actes, on s’ubicaran els serveis de lavabos

 

• L’any 1993 es realitzaran noves obres per aconseguir una notable millora de la seva funció, així com un millor confort per a les activitats que s’hi desenvolupen. Aquestes obres van consistir en:

1. Reformar la coberta existent, per tal d’eliminar el pilar existent que limitava la visibilitat de l’escenari

2. Realitzar el condicionament tèrmic

3. Millorar la il•luminació

 

• A l’any 1996 es fan més obres per condicionar i millorar el Centre Cívic consistents en repicar i tornar a remolinar una part de la paret exterior de la cara nord de l’edifici, per tal d’evitar l’entrada d’humitats a l’interior de la sala

 

• Els anys 1998-1999 es portaran a terme noves obres de manteniment i millora al Centre Cívic consistents en:

1. Reparar els desperfectes a les parets i la coberta

2. Canviar algunes portes i finestres per estar malmeses

3. Pintar tots els paraments, tant interiors com exteriors

4. Reformar totalment la instal•lació elèctrica

5. Millorar el sistema d’enllumenat del local

 

• Les darreres obres de reforma es van executar a finals de 2003 i van consistir en reforçar l’estructura del local, posant-hi un sostre de fusta

 

 

ANECDOTARI:

• Es troba situat a l’edifici que albergava les aules del Col•legi Públic