Centre cívic

EDIFICI: CENTRE CÍVIC

Data construcció: 1982

Data inauguració: Setembre de 1982

Constructor: Joan Fort Bayó

Ús i/o servei: Lloc d’esbarjo per al jovent del poble i per celebrar diverses activitats culturals i lúdiques, com exposicions, xerrades, quines o les festes que no es puguin fer a l’aire lliure, per exemple la Festa d’Hivern.

CENTRE-CIVIC

REFORMES

 • Les obres consistiran en:
  • Reforçar el pilar central existent perquè pugui sostenir les bigues metàl·liques que calia col·locar
  • Construir un escenari i un petit vestidor
  • Obrir una gran porta d’entrada per facilitat l’accés massiu i ràpid al local, així com la seva evacuació
  • Construir un petit vestíbul d’accés controlat
 • A finals de 1983 es demanarà un ajut a la Diputació de Girona per fer més obres de restauració i condicionament del Centre Cívic i Cultural
 • L’any 1989 es faran obres d’ampliació del Centre Cívic consistents en la construcció de dos annexos destinats a:
  • Cafè-bar
  • Llotja per a la sala d’actes, on s’ubicaran els serveis de lavabos
 • L’any 1993 es realitzaran noves obres per aconseguir una notable millora de la seva funció, així com un millor confort per a les activitats que s’hi desenvolupen. Aquestes obres van consistir en:
  • Reformar la coberta existent, per tal d’eliminar el pilar existent que limitava la visibilitat de l’escenari
  • Realitzar el condicionament tèrmic
  • Millorar la il·luminació
 • L’any 1996 es fan més obres per condicionar i millorar el Centre Cívic consistent en repicar i tornar a remolinar una part de la paret exterior de la cara nord de l’edifici, per tal d’evitar l’entrada d’humitats a l’interior de la sala
 • Els anys 1998-1999 es portaran a terme noves obres de manteniment i millora al Centre Cívic consistents en:
  • Reparar els desperfectes a les parets i la coberta
  • Canviar algunes portes i finestres per estar malmeses
  • Pintar tots els paraments, tant interiors com exteriors
  • Reformar totalment la instal·lació elèctrica
  • Millorar el sistema d’enllumenat del local
  • Les darreres obres de reforma es van executar a finals de 2003 i van consistir a reforçar l’estructura del local, posant-hi un sostre de fusta

ANECDOTARI

 • Està situat a l’edifici que albergava les aules del Col·legi Públic