Escola pública

EDIFICI: ESCOLA PÚBLICA

 • Data construcció: 1926-1927
 • Data inauguració: 14 febrer 1927
 • Constructor: José Mauné Alay
 • Ús i/o servei: Ensenyament primari dels alumnes del poble

REFORMES

 • A principi de la dècada de 1970 es van fer obres de reconstrucció de les Escoles
 • L’any 1981 es va elaborar un projecte d’execució d’una nova unitat escolar d’EGB en un solar propietat de l’Ajuntament, situat al costat de l’antic col·legi
 • El mes de juliol de 1983 es va elaborar un altre projecte de reforma de l’antic local de l’Escola per obtenir una nova aula
 • L’any 1988 es va elaborar una memòria de les obres de manteniment de l’edifici de l’Escola, així com de les obres de condicionament d’un local per a biblioteca escolar, situat vora el pati de l’Escola i que antigament s’utilitzava com a rentador
 • L’any 1992 es van fer obres de condicionament del pati del Col·legi Públic, amb la finalitat de millorar la pavimentació i donar-li una major utilitat a aquest recinte
 • L’any 1996 es van fer noves obres de condicionament de l’edifici del Col·legi Públic, amb la finalitat de procedir a la seva adequació a les necessitats futures del centre, que preveien per al curs següent l’existència de dues unitats
 • L’any 1998 es presenta un projecte d’obres de condicionament de l’edifici de magatzem annex al Col·legi Públic, amb la finalitat de procedir a la seva adequació a les necessitats del centre

ANECDOTARI

 • La construcció de les noves Escoles vindrà motivada per la finalització del contracte d’arrendament de les antigues Escoles que tenia l’Ajuntament amb Esteban Torracabota
 • Les Escoles es van construir en el “Cuadró de l’Era”, terreny que era propietat de Francisco Casellas i Johé i que aquests va vendre a l’Ajuntament per 750 ptes.
 • El marquès de Camps va fer diversos donatius per a la construcció de les Escoles
 • El pressupost de la construcció de les Escoles va ser de 8.000 ptes.