Serveis subministrament

FECSA-ENDESA Atenció Client

FECSA-ENDESA Avaries

902 507 750

900 770 077

REPSOL BUTÀ a Figueres

972 510 611 / 972 507 165

972 677 253 / 972 503 103

902 315 050

aigua

PRODAISA