Equip de govern

Jordi Claparols Pagès (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Alcalde. Governació, Protecció Civil, Agricultura, Urbanisme, Obres i Serveis.

Anna Xarles Crous (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Tinent d’Alcalde. Regidora de Comunicació, Noves Tecnologies i Medi Ambient

Miquel Suñer Piernau (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Regidor d’Hisenda i Patrimoni Municipal.

Ester Font Fernández (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Regidora d’Ensenyament

Carles Torracabota Bosch (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Regidor de Joventut

Gemma Juventench Pastra (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Regidora d’Acció Social i Salut.

Alba Andreu Caixàs (Independents per Vilamacolum- Agrupació Municipal : IxV-AM) 

Regidora de Cultura i Festes.

Membres de l’Equip de Govern:

Olga Agustí Saguer

Elisabet Ginestera Serra

Sònia Moret Solà