Edictes del BOP

bop
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2953 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Licitació del contracte d'obres de l'actuació titulada "construcció d'un magatzem municipal"
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1200 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Delegació de competències per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1199 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1188 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9406 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Exposició pública de la modificació i creació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6276 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6275 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Delegació de competències als regidors
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6274 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3453 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1196 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un magatzem a la zona de serveis del cementiri municipal