NOTA INFORMATIVA: Execució de cunetes de formigó al vial d’accés al municipi

La Diputació de Girona, en data 18 d’octubre de 2018, ha concedit un ajut econòmic d’import 26900,00 € per al finançament de l’actuació titulada “execució de cunetes de formigó al vial d’accés al municipi”.