Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció de 21.359,09 € per a destinar-la al condicionament del carrer de cal mecànic. 

Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions: Import de 12.702,70 € per a destinar-la a despeses corrents, camins. Import de 21.400,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió. Import de 5.859,30 € per a destinar-la a despeses culturals. Import de 689,57 € per a destinar-la a noves tecnologies. Import de 6050,00 € […]

SUBVENCIONS DIPSALUT

L’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament de Vilamacolum, les subvencions següents: Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 1.050,11 euros. Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 i 2023, […]

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat, a través del Servei d’Esports, una subvenció d’import 1.406,05 € per a la millora d’instal·lacions esportives

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, les següents subvencions pel concepte que també es detalla: Despeses corresponents: 33.202,70€ Noves tecnologies: 1.025,20€ Actuacions culturals: 5.859,30€ Camins: 900,00€

Modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

ANUNCI El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, ha acordat, entre altres, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, juntament amb el Document Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei […]

1 2 3