SUBVENCIÓ DE LA DIPUACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en aquest Ajuntament pel finançament de la ZER i escola municipal, any 2024