Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció de 21.359,09 € per a destinar-la al condicionament del carrer de cal mecànic.