Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:

  • Import de 12.702,70 € per a destinar-la a despeses corrents, camins.
  • Import de 21.400,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió.
  • Import de 5.859,30 € per a destinar-la a despeses culturals.
  • Import de 689,57 € per a destinar-la a noves tecnologies.
  • Import de 6050,00 € per a destinar-la a condicionament i millora d’instal·lacions esportives.
  • Import de 21.359,09 € fons extraordinari 2023.
  • Import de 910,00 € per a la fira rural 2023.