SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, les següents subvencions pel concepte que també es detalla:

Despeses corresponents: 33.202,70€
Noves tecnologies: 1.025,20€
Actuacions culturals: 5.859,30€
Camins: 900,00€